середа, 25 серпня 2021 р.

Положення про проведення Всеукраїнського Олімпійського уроку та Всеукраїнського Олімпійського тижня

 

Інформуємо, що у період з 11 вересня до 30 жовтня 2021 року, відповідно до листа Національного Олімпійського комітету України від 12.07.2021 № 374-НК  (додається), у закладах загальної середньої освіти необхідно провести Всеукраїнський Олімпійський урок та Всеукраїнський Олімпійський тиждень. Дякуємо за розуміння!


Прем'єр-міністрові України Д.А.ШМИГАЛЮ

 

NATIONAL OLYMPIC COMMITTEE OF UKRAINE

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

« 11 » липня 2021 року – НК

 

Шановний Денисе Анатолійовичу!

Від імені Олімпійської родини України дозвольте подякувати за всебічне сприяння розвитку національного олімпійського руху, підтримку ініціатив громадськості щодо здорового способу життя та профілактики захворювань!

Восени 2021 року, з 11 вересня по 30 жовтня, Національний олімпійський комітет України спільно з Міністерством молоді та спорту України та Міністерством освіти і науки України сімнадцятий рік поспіль буде проводити Всеукраїнський Олімпійський урок та Всеукраїнський Олімпійський тиждень. У цьому році ці заходи будуть проходити в рамках Європейського тижня спорту, національним координатором якого виступає НОК України, під егідою Європейської комісії та під девізом «#ВеАсгіуе».

Заходи будуть проводитись за участю дітей та молоді, їх батьків, видатних спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, представників спортивної громадськості. Основним завданням ми ставимо залучення дітей та молоді до активного способу життя, рухової активності, долучення їх до цінностей олімпійського руху. Уроки будуть проведені як шляхом живого спілкування так і з використанням можливостей сучасних технологій в онлайн режимі, з максимальним дотриманням карантинних вимог. Така ініціатива відповідає і рекомендаціям ВООЗ щодо підвищення рухової активності як одного із напрямків профілактики захворюваності, що особливо актуальне в умовах пандемії СОУГО 19.

З огляду на викладене, з метою проведення Всеукраїнського Олімпійського уроку та Всеукраїнського Олімпійського тижня на високому організаційному рівні просимо Вас, шановний Денисе Анатолійовичу, доручити відповідним центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міський державним адміністраціям сприяти всебічному забезпеченню проведення зазначених заходів.

^                 Віримо, що наші спільні зусилля дозволять виростити здорову, успішну

українську націю!

Додаток: копії положень про проведення заходів на 14 арк.
Президент                                                                   Сергій БУБКА

thoryva street, Kyiv 04071, Ukraine tel. (+380) 44 379-12-77 fax: (+380) 44 379-12-76 e-mail: office@noc-ukr.org www.noc-ukr.org (иїв, Україна вул. Хорива 39-41 Тел.: (+380) 44 379-12-77 Факс: (+380) 44 379-12-76 e-mail: office@noc-ukr.org www.noc-ukr.org 


: «за L
 

Положення про Всеукраїнський олімпійський урок

ПОГОДЖЕНО

Комітет з фізичного виховання та спорту

Голова

« г»

погодажно

В.М.Гутцайт 2021 року

Олімпійський комітет України»

                         Н.Бубка

                             


 
Додаток

до постанови Виконкому НОК України від 09 грудня 2020 року № 70

Положення про Всеукраїнський олімпійський урок

Всеукраїнський олімпійський урок було започатковано у 2005 році за ініціативи Громадської організації «Національний олімпійський комітет України» та за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України.

1. Загальні положення

1.1.    Всеукраїнський олімпійський урок (далі - Захід) - це спортивно-виховний захід, який має різні види та форми і проводиться в загальноосвітніх навчальних закладах, позашкільних навчальних закладах, інших навчальних закладах, на центральних майданах міст і селищ на всій території України.

1.2.   Організаторами проведення Заходу € Громадська організація «Національний олімпійський комітет України» (далі ~ НОК України), центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту та Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України (далі - Організатори).

1.3.   Для організації та проведення Заходу Організатори мають право залучати інших суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб), здійснюючи при цьому загальний нагляд за проведенням Заходу. Такі суб'єкти господарювання можуть залучатися як для організації та проведення Заходу в цілому (генеральний підрядник для надання послуг з організації та проведення Заходу), так і для організації та проведення окремих його частин (підрядники для постачання окремих товарів та послуг, необхідних для проведення Заходу). В разі залучення Організаторами суб'єкта господарювання для організації та проведення Заходу в цілому такий генеральний підрядник має право залучати інших суб'єктів господарювання (субпідрядників) для постачання окремих товарів та послуг, необхідних для проведення Заходу, залишаючись відповідальним перед Організаторами за результат їхньої роботи.

1А Захід проводиться один раз на рік, як правило, напередодні Дня фізичної культури і спорту та з нагоди Європейського тижня спорту,

1.5.   Основна мета Заходу - навчання та виховання учнів під знаком ідей і принципів олімпізму, формування в них навичок і культури здорового способу життя, залучення їх до активних занять фізичною культурою та спортом.

1.6.   Правове регулювання проведення Заходу здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Положення.

1.7.   При проведенні Заходу не допускається використання прапорів, гасел, знаків, символік тощо, які мають ознаки політичних партій, різних рухів та організацій громадян, які не мають спортивної спрямованості, Не допускається будь-яка політична агітація та пропаганда.

2. Мета та завдання

2.1.     Мета Заходу - пропаганда здорового способу життя, поширення ідей оліміїізму, розвиток олімпійського руху в Україні шляхом залучення якомога більшої кількості дітей, юнацтва та молоді до занять спортом.

2.2.     Основні навчальні завдання:

2.2Л сформувати свідоме ставлення учнів до необхідності регулярних занять фізичною культурою та спортом;

2.2.2     збагатити знання учнів стосовно олімпійських видів спорту, історії Олімпійських ігор, видатних спортсменів;

2.2.3     сформувати уявлення учнів про олімпійський рух у світі та, зокрема, в Україні.

2.3.     Основні пізнавальні завдання:

2.3.1     розвивати пізнавальний інтерес до фізичної культури, спорту та олімпійського руху;

2.3.2     створити засобами фізичної культури та спорту творчу атмосферу;

2.3.3     пробудити в учнів бажання розвиватися та удосконалювати свої здібності.

2.4.     Основні виховні завдання:

2.4.1     сформувати позитивне ставлення та стійкий інтерес до фізичної культури, спорту, олімпійського руху та здорового способу життя;

2.4.2     сприяти вихованню почуття патріотизму, гордості за успіхи українських спортсменів, які гідно представляють нашу державу на міжнародних змаганнях найвищих рівнів;

2.4.3     сприяти поширенню ідей гуманізму.

3. Форми проведення

Захід може проводитись у теоретичній та практичній формах у форматі проведення заходів або онлайн активностей.

3.1.     Теоретична форма Заходу може проводитись у вигляді: вікторин, диспутів, конференцій, усних журналів, запитань-відповідей, зустрічей з видатними спортсменами, тренерами та діячами фізичної культури і спорту як у форматі живого спілкування та у режимі онлайн з використанням сучасних технічних засобів та програмних продуктів.

3.2.     Практична форма Заходу може проводитись у вигляді: міні-турнірів, естафет, показових виступів вихованців спортивних шкіл та секцій, тренувань, які проводять видатні спортсмени та тренери, а також олімпійських ритуалів.

3.3.     З метою збереження здоров'я учасників, місце проведення та кількість учасників кожного окремого заходу повинні бути відповідними до норм, встановлених Урядом країни та місцевою владою на час їх проведення,

3.4.     Форми проведення Заходу обираються Організаторами з урахуванням відсутності чи встановлення в країні (регіоні) карантинних, або інших обмежувальних заходів щодо проведення масових заходів та обрання місць для їх проведення.

3.4.1. За відсутності обмежень - відповідно до пунктів 3.1 та 3.2.

3.4.2,   При встановленні карантинних або інших обмежувальних заходів - різноманітні вікторини, конкурси, естафети, зустрічі у режимі онлайн з використанням сучасних технічних засобів і програмних продуктів та у форматі живого спілкування відповідно до норм, встановлених Урядом країни та місцевою владою на час їх проведення.

3.4.3.   Виготовлення та показ тематичних відео-роліків

4. Місце та види проведення

4.1, Дата старту та період проведення Заходу по всій Україні визначаються з урахуванням можливостей щодо його проведення:

4.1.1 за відсутності обмежень - відповідно до пунктів 3.1. та 3.2. 4.1.2. При встановленні карантину, або інших обмежувальних заходів - різноманітні вікторини, конкурси, естафети, зустрічі у режимі онлайн з використанням сучасних технічних засобів і програмних продуктів та у форматі живого спілкування відповідно до норм, встановлених Урядом країни та місцевою владою на час їх проведення.

4.2.3 метою збереження здоров'я учасників, місце проведення та кількість учасників кожного окремого заходу повинні бути відповідними до норм, встановлених Урядом країни та місцевою владою на час їх проведення, 4.3.Залежно від місця проведення, Захід може мати різні види.

4.3.1. Відкритий урок з фізичної культури - проводиться органами управління освітою за підтримки регіональних відділень НОК України та структурних підрозділів з питань фізичної культури та спорту у загальноосвітніх навчальних закладах за участю Олімпійських чемпіонів, призерів олімпійських ігор, відомих спортсменів, тренерів, випускників навчального закладу, що мають спортивні досягнення, педагогічного колективу навчального закладу та інших запрошених. Реалізуючи навчальні, пізнавальні та виховні завдання, вчитель самостійно обирає форми та методичні прийоми роботи на уроці: виконання учнями фізичних вправ з олімпійських видів спорту, проведення змагань, естафет, конкурсів на краще знання олімпізму (основна форма уроку).

4.3.2,         Відкритий олімпійський урок у регіоні - проводиться регіональними відділеннями НОК України разом з структурними підрозділами Мінмолодьспорту, Міністерства освіти і науки України на центральних площах міст, селихц, сіл, об'єктах спортивної інфраструктури, в закладах загальної середньої освіти, закладах вищої освіти тощо за погодженням з органами місцевого самоврядування, із залученням учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців ДЮСШ, спортсменів, представників спортивної громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування.

4.3.3.         Під час Відкритого олімпійського уроку у регіоні уповноваженим представником може зачитуватись звернення президента НОК України, керівників центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту.

4.3.4. Проведення Відкритого олімпійського уроку може супроводжуватись концертами, виступами художньої самодіяльності, спортивними змаганнями, іншими заходами, направленими на популяризацію здорового способу життя та поширення ідей олімпізму.

4.4.     Центральний захід Всеукраїнського олімпійського уроку - проводиться Організаторами у м. Києві за погодженням з Київською міською державною адміністрацією.

4.5.     У Всеукраїнському олімпійському уроці беруть участь учні закладів загальної середньої освіти, вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, федерації з олімпійських видів спорту, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивні клуби, олімпійські чемпіони, призери олімпійських ігор, діючі спортсмени, ветерани спорту, тренери, спортивні фахівці, Інші суб'єкти сфери фізичної культури і спорту, будь-які особи, незалежно від віку, раси, статі, національності та громадянства.

5« Умови і порядок підготовки та проведення

5.1.    Для забезпечення проведення Заходу Організатори (або особи, залучені Організаторами відповідно до п. 1.3. цього Положення) в період його підготовки проводять роботу щоло:

5.1.1     визначення тематики Заходу,

5.1.2     виготовлення поліграфічної продукції та атрибутики для проведення Заходу, а також щодо її розповсюдження;

5.1.3    розробки сценарію проведення центрального заходу у м. Києві;

5.1.4    організації старту Заходу та його анонсування;

5.1.5    залучення до участі у Заході представників органів державної влади, фахівців сфери фізичної культури і спорту, зокрема олімпійських чемпіонів, призерів Олімпійських ігор, провідних спортсменів та тренерів, учнів та студентів навчальних закладів, представників спортивних федерацій та інших установ і організацій;

5.1.6    у межах Заходу може оголошувати конкурси та вікторини, умови яких затверджуються окремо;

5.1.7     висвітлення Заходу.

5.2.     Регіональні відділення НОК України, відповідні структурні підрозділи Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України та Мінмолодьспорту проводять роботу щодо:

5.2.1    складання плану підготовки та проведення Заходу в регіоні;

5.2.2    залучення до участі у Заході представників органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, фахівців сфери фізичної культури та спорту, зокрема олімпійських чемпіонів. Призерів Олімпійських ігор, провідних спортсменів та тренерів, учнів і студентів навчальних закладів, представників спортивних федерацій та інших установ і організацій;

5.2.3    оголошення (в разі потреби) конкурсів, вікторин, умови яких затверджуються окремо,

6. Логотип

6.1. Всеукраїнський олімпійський урок може мати офіційний логотип, який використовується при анонсуванні та офіційній рекламі заходу.

7. Обов'язки учасників

7.1.    Учасники Заходу повинні дотримуватись порядку та умов щодо його проведення.

7.2,    У випадку порушення учасником Заходу порядку та умов його проведення, він може бути відстороненим від подальшої участі у Заході.

8. Заходи безпеки

8,1. Заходи безпеки під час проведення Заходу забезпечуються у порядку, визначеному чинним Законодавством України.

V                                                 9. Звітування

9.1. Місцеві осередки НОК України звітують перед НОК України щодо проведення Всеукраїнського олімпійського уроку в регіоні до 20 жовтня поточного року за встановленою формою, що додасться (додаток 1 до Положення), а також за відповідною Гугл-формою одразу після проведення Заходу.

10, Висвітлення у ЗМІ

10.1.    Всеукраїнський олімпійський урок широко анонсується та висвітлюється в ЗМІ.

10.2.    НОК України, регіональні відділення НОК України та структурні підрозділи Міністерства освіти і науки України та центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту запрошують представників ЗМІ брати активну участь у висвітленні Заходу.

10.3.    НОК України, Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України, центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту в офіційних прес-релізах розповсюджують інформацію про Всеукраїнський олімпійський урок, його історію та статистичні дані.

10.4.    По завершенню Заходу готуються окремі теле- та радіопередачі про перебіг подій, яскраві моменти та творчий підхід організаторів до реалізації мети зазначеного заходу.

11. Фінансування

11.1. Захід фінансується за рахунок коштів НОК України та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

12. Заключні положення

12.1. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені не пізніше ніж за 1 місяць до дати проведення Всеукраїнського олімпійського уроку.

 


Додаток 

2021 рік

Загальна кількість учасників:

0

 

з\п

дата проведення [у форматі; 23.09,21]

місце проведення

(назва населеного пункту)

район

НАЗВА ЗАХОДУ, уточнення місця

проведення (назва закладу, спортивного об'єкту, публічного місця)

•• кількість учасників (осіб) [вп и шіть тільки цифру]

короткий ОВНІ (якщо ировол учасників, в»

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Голова регіонального відділення НОК України            

введіть на цьому місці повну назву регіонального відділення НОК України___________

2021 рік

який проводиться в закладах освіти Загальна кількість учасників; 1                                                                               0


№ з\п

дата проведення ІУ форматі: 23.09.211

місце проведення

(назва населеного пункту)

район

НАЗВА ЗАХОДУ, уточнення місця

проведення (назва закладу, спортивного об'єкту, публічного місця)

кількість учасників (осіб) {впншіть тільки цифру]

короткий оннс проведення заходу (якщо проводились опитування учасників, вкажіть результати)

одне або декілька посилань в гатериеті на новину (втч в соц. мережах), фотогалерею або відео

І

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 


М.П.ПОГОДЖЕНО

Комітет з фізи

.Стеценко 2021 року

иховання та спорту и

ПОГОДЖЕНО


Міністерство молоді та спорту України


В.М.Гутцайт


2021 року 


 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Положення про Олімпійський тиждень в школах

 Київ- 2021

до постанови Виконкому НОК України від 09 грудня 2020 року № 70

Положення про Олімпійський тиждень (проведення заходів на спортивних майданчиках, стадіонах, в школах)

1. Загальні положення

1.1« Олімпійський тиждень (далі - Захід) - це всеукраїнський спортивно- видовищний захід, спрямований на популяризацію спорту, здорового способу життя та розвиток олімпійського руху в Україні.

1.2.    Організатором проведення Олімпійського тижня виступає Громадська організація «Національний олімпійський комітет України» (далі - НОК України) за Міністерства молоді та спорту України, Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України (далі - Організатори).

1.3.    Для організації та проведення Заходу Організатори мають право залучати інших суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб), здійснюючи при цьому загальний нагляд за проведенням Заходу. Такі суб'єкти господарювання можуть залучатися як для організації та проведення Заходу в цілому (генеральний підрядник для надання послуг з організації та проведення Заходу), так і для організації та проведення окремих його частин (підрядники для постачання окремих товарів та послуг, необхідних для проведення Заходу). В разі залучення Організаторами суб'єкта господарювання для організації та проведення Заходу в цілому такий генеральний підрядник має право залучати інших суб'єктів господарювання (субпідрядників) для постачання окремих товарів та послуг, необхідних для проведення Заходу, залишаючись відповідальним перед Організаторами за результат їхньої роботи.

1.4.    Проведення Заходу в регіонах організовують регіональні відділення НОК України у тісній співпраці з Київською міською, обласними державними адміністраціями, їх відповідними структурними підрозділами, органами місцевої влади, федераціями з олімпійських видів спорту, ФСТ та відомствами, регіональними центрами фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», «Інваспорт» тощо.

1.5.    Правове регулювання проведення Олімпійського тижня здійснюється відповідно до чинного законодавства України, Статуту НОК України та цього Положення.

2« Мета та завдання

2.1.    Мета Олімпійського тижня: поширення ідей олімпізму, розвиток олімпійського руху в Україні, популяризація здорового способу життя.

2.2.     Завдання;

2.2.1     активізація фізкультурно-масової роботи в регіонах України;

2.2.2    залучення широких верств населення до занять спортом;

2.2.3     формування у дітей та молоді мотивацій до здорового способу життя;

2.2.4     виховання дітей та підлітків на гуманістичних ідеалах олімпізму.

3. Форми проведення

3.1 .Захід може мати різні форми проведення:

3.1.1.              різноманітні спортивні активності, пов'язані з розвитком і популяризацією олімпійських видів спорту в місцях масового відпочинку громадян, стадіонах, спортивних майданчиках баз, таборів, закладів середньої загальної освіти, закладів вищої освіти, спортивних об'єктів тощо.

3.1.2.          майстер-класи, бесіди, семінари, конкурси, вікторини, показові виступи у форматі живого спілкування та у режимі онлайн з використанням сучасних технічних засобів та програмних продуктів.

3.2.Форми проведення Заходу обираються Організаторами з урахуванням відсутності чи встановлення в країні карантинних або інших обмежувальних заходів щодо проведення масових зібрань та обрання місць для їх проведення:

3.2.1.          При відсутності обмежень - відповідно до пунктів 3.1.1. та 3.1.2.

3.2.2.           При встановленні карантинних або інших обмежувальних заходів - різноманітні вікторини, конкурси, естафети, зустрічі у режимі онлайн з використанням сучасних технічних засобів і програмних продуктів та у форматі живого спілкування відповідно до норм, встановлених Урядом країни та місцевою владою, на час їх проведення.

3.2.3.        Виготовлення та показу тематичних відео-роліків

4. Час і місце проведення

4.1.   Олімпійський тиждень проводиться щорічно, як правило, у вересні-жовтні, починаючи з дня проведення Всеукраїнського олімпійського уроку.

4.2.   З метою збереження здоров'я учасників, місце проведення та кількість учасників кожного окремого заходу повинні бути відповідними до норм, встановлених урядом країни та місцевою владою, на час їх проведення.

4.3.   Проведення Олімпійського тижня у інші терміни обов'язково погоджується регіональним відділенням з НОК України.

4.4.   Місцями проведення Олімпійського тижня можуть бути: місця відпочинку та оздоровлення громадян, бази відпочинку, табори (пришкільні, оздоровчі, спортивні), заклади освіти тощо.

5. Логотип

5.1.     Олімпійський тиждень може мати логотип Заходу.

5.2.   Логотип використовується під час анонсування, рекламування та проведення заходу.

6. Умови і порядок проведення

6.1, Для забезпечення проведення Заходу Організатори (або особи, залучені Організаторами відповідно до п, 1.3 цього Положення) в період його підготовки

проводять роботу щодо:

6.1.1. виготовлення поліграфічної продукції та атрибутики для проведення Заходу, а також щодо її розповсюдження; 6Л.2. залучення до участі в Заході представників органів державної влади, фахівців сфери фізичної культури та спорту, зокрема: олімпійських чемпіонів, призерів олімпійських ігор, провідних спортсменів та тренерів, учнів та студентів навчальних закладів, представників спортивних федерацій та інших установ та організацій;

6.1.3. оголошення (в разі потреби) конкурсів та вікторин, умови яких затверджуються окремо.

6.2.    Практичне організаційне навантаження щодо проведення Олімпійського тижня в регіонах покладається на регіональні відділення НОК України, які здійснюють роботу стосовно залучення до участі в Заході представників органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, фахівців сфери фізичної культури та спорту, зокрема: олімпійських чемпіонів, призерів олімпійських ігор, провідних спортсменів та тренерів, учнів та студентів навчальних закладів, представників спортивних федерацій та інших установ та організацій і

6.3.    На всіх заходах Олімпійського тижня повинні бути присутні представники НОК України або регіонального відділення.

6.4.    Проведення в межах Олімпійського тижня спортивних активностей здійснюється за умови дотримання вимог чинного законодавства України з питань охорони праці та техніки безпеки.

6.5.    Проведення Олімпійського тижня може супроводжуватись виступами художньої самодіяльності, іншими заходами, спрямованими на популяризацію здорового способу життя, поширення ідей олімпізму, розвиток олімпійського руху.

7. Обов'язки учасників

7.1.    Учасники Заходу повинні дотримуватись порядку та умов щодо його проведення.

7.2.    У випадку порушення учасником Заходу порядку та умов його проведення, він може бути відстороненим від подальшої участі у Заході.

8. Заходи безпеки

8.1. Заходи безпеки під час проведення Олімпійського тижня забезпечуються у порядку, визначеному чинним Законодавством України.

9. Звітування

9.1, Регіональні відділення НОК України звітують перед НОК України щодо проведення Олімпійського тижня в регіоні до 01 листопада поточного року за формою, що додається (додаток 1 до Положення) та у Гугл-формі одразу після проведення заходу.

10, Висвітлення у ЗМІ

10.1 .Олімпійський тиждень широко анонсується та висвітлюється в ЗМІ.

Ю.2.Н0К України, регіональні відділення НОК України забезпечують вільний доступ всім представникам ЗМІ на захід.

10.3.Регіональні відділення НОК України надсилають інформацію для розміщення на сайті НОК України щодо проведення заходів Олімпійського тижня не пізніше 2-х днів після їх проведення.

10.4.3а результатами Олімпійського тижня можуть готуватись окремі телепередачі та радіопередачі, розміщуватись відповідні статті у друкованих виданнях та на вебсторінках в мережі Інтернет.

11. Фінансування

11.1.Витрати на проведення Олімпійського тижня здійснюються за рахунок коштів НОК України та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

12. Заключні положення

12.1 .Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені не пізніше ніж за 1 місяць до дати проведення Заходу.


Додаток 1 до Положення про Олімпійський тиждень


 


 

Загальна кількість учасників:


 


 


НАЗВА ЗАХОДУ, уточнення місця

кількість учасників

(осіб) [впишіть тільки цифру]

місце проведення

(назва населеного пункту)

дата проведення [у форматі: 12.09.21]

з\п

район

проведення (назва закладу» спортивного обекту» публічного місця)

короткий опис проведення заходу їодились опитування вкажіть результати)

одне або декілька

посилань в іитернегі на новину (в т.ч. в соц.

фотогалерею або 


 


Голова регіонального відділення НОК України                                       

М.П.Немає коментарів:

Дописати коментар