середа, 20 травня 2020 р.

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури в умовах дистанційного навчання


Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються орієнтовні навчальні нормативи передбачені навчальною програмою та нормативи запропоновані у кожному модулі по роках вивчення. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування.
З огляду на те, що освітній процес з фізичної культури  був організований в умовах дистанційного навчання шляхом використання різних засобів обміну інформацією, рекомендуємо,  здійснити оцінювання навчальних досягнень учнів/учениць на уроках фізичної культури за такими видами діяльності:
- засвоєння техніки виконання фізичної вправи;
- виконання навчального нормативу в домашніх умовах;
- засвоєння теоретико-методичних знань (тестові запитання з вивчених  модулів) за наявності технічної можливості в обраній дистанційній платформі.
Тематичне оцінювання  за модулі «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол» тощо, здійснити на підставі поточних оцінок та прийнятих навчальних нормативів до 12 березня 2020 року, а також на засвоєння теоретико-методичних знань  у формі тестів до закінчення вивчення модуля згідно календарно-тематичного планування.
Тематичне оцінювання за модуль «Легка атлетика» можна здійснити на підставі: тестових запитань, поточних оцінок (за умови, якщо учні під час карантину виконували завдання задане учителем, то відповідні результати також слід врахувати) та виконання тестової вправи в домашніх умовах. До прикладу: стрибок в довжину з місця.
Семестрове оцінювання здійснюється на основі тематичного оцінювання.
Річне оцінювання виставляється з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року.
Учні/учениці, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої медичної групи, оцінюються за теоретико-методичні знання, техніку виконання вправ, складання відповідних нормативів, які їм не протипоказані.
Учні/учениці, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи не оцінюються.
При оцінюванні навчальних досягнень учнів/учениць з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення протягом навчального року; ступінь активності участь у спортивних змаганнях усіх рівнів. На основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів.
На думку учителя, обсяг навчальних  нормативів, що виносились на підсумковий контроль, може бути скорочено на користь урокам з розвитку фізичних якостей.
Невиконання нормативів з причин, незалежних від учня/учениці,   пропуски занять з поважних причин, не є підставою для зниження підсумкової оцінки успішності.

Методичні рекомендації щодо оформлення шкільної документації з фізичної культури, зокрема заповнення класних журналів.


У зв’язку з переведенням освітнього процесу  в умови дистанційного навчання, а також враховуючи специфіку предмету «Фізична культура» рекомендуємо:
1.  Внести зміни у календарно-тематичне планування щодо зменшення обсягу уроків, які виносились для підсумкового контролю на розвиток фізичних якостей учнів, на користь уроків з розвитку фізичних якостей учнів, техніки виконання вправ, ознайомлення з історією розвитку видів спорту тощо.
2.  Відведені уроки для підсумкового контролю на розвиток фізичних якостей учнів під час дистанційного навчання, замінити на оцінювання теоретико-методичних знань у формі тестових завдань, тим самим здійснити тематичне оцінювання за вже вивчені модулі (спортивні ігри) та які передбачені до вивчення календарно-тематичним плануванням (легка атлетика). У графі «Зміст уроку» записуємо: «Оцінювання теоретико-методичних знань у формі тестових завдань» з подальшим виставленням оцінок у журнал.
Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ мають бути спрямовані на підвищення рухового режиму у вільний час, досягнення рекреаційно-оздоровчого ефекту.
У графі «Завдання додому» стисло записати його зміст і дозування навантаження із врахуванням віку та статі школяра.
До прикладу:
Виконати: комплекс  загально-розвивальних вправ для постави; присідання на двох ногах: хл. 2х15р; дівч. 2х10р.; піднімання тулуба в сід: хл.45 сек.
дівч. 30 сек.; вправи на  розвиток координації рухів тощо;
Закріпити: техніку виконання стрибка в довжину з місця; техніку ведення м’яча різними способами тощо.
Учням, які за станом здоров'я зараховані до спеціальної медичної групи з фізичної культури, при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зар. (зараховано).
У випадках, коли учні звільнені за станом здоров'я від занять з фізичної культури при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зв. (звільнений (а).
Ведення класного журналу здійснюється  учителем який  несе особисту відповідальність стан та достовірність записів.

вівторок, 19 травня 2020 р.

Вебінар для учителів фізичної культури Підгаєцького району

        19 травня 2020 року на платформі відеоконференцій Zoom було проведено вебінар "Організація освітнього процесу з фізичної культури в умовах дистанційного навчання". У заході взяли участь  учителі фізичної культури ЗЗСО Підгаєцького району. У ході зустрічі методисти  Галина Єднак (Тернопільський ОКІППО) та  Володимир Бейба (Підгаєцький РМК), запропонували учасникам розглянути низку питань щодо  організації освітнього процесу під час карантину.     
         Галина Михайлівна, привернула увагу учасників саме до завдань дистанційних уроків,  дозуванню навантажень, безпечного використання інтернет-ресурсів, які пропонуються учням, та обговорили питання організованого завершення навчального року, а саме, оцінювання школярів та оформлення шкільної документації. На завершення вебінару учасники   обмінялись досвідом роботи в карантинних умовах.

Висловлюю подяку  Володимиру  Бейбі, методисту Підгаєцького РМК за допомогу в організації вебінару.