вівторок, 28 листопада 2023 р.

Всеукраїнський семінар Олімпійської академії України «Формування олімпійських цінностей в освітньому просторі закладів загальної середньої освіти» аги


 


 ОЛІМПІЙСЬКА  АКАДЕМІЯ  УКРАЇНИ

ОІympic Academy of Ukraine

Україна, 03150, Київ-150,                                                                                       1 Fizkultury, Kyiv-150,

вул. Фізкультури, 1,                                                                                                 03150, Ukraine,

тел. (044) 287 62 05,                                                                                             tel.: + 38 (044) 287 62 05,

факс: (044) 287 31 52                                                                                               fax/ph.: + 38 (044) 287 31 52

e-mail: dr.bulatova@gmail.com                                                                               e-mail: dr.bulatova@gmail.com

 

28 листопада 2023 року № 17

                                  Керівникам закладів післядипломної 

                            педагогічної освіти

                            Керівникам закладів загальної середньої освіти

 

 

Олімпійська академія України інформує, що 8 грудня 2023 р. відбудеться Всеукраїнський онлайн-семінар «Формування олімпійських цінностей в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти» (далі – Семінар).

Організаторами Семінару є Олімпійська академія України,  Національний олімпійський комітет України, Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Навчально-науковий олімпійський інститут НУФВСУ.

До участі запрошуємо представників закладів післядипломної педагогічної освіти, центрів професійного розвитку педагогічних працівників, вчителів та викладачів фізичної культури закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), педагогічних коледжів, коледжів  фізичної культури і спорту.

Участь у заході безоплатна. Початок: 8 грудня 2023 року о 14:00.

Учасники  Семінару зможуть отримати сертифікат про підвищення кваліфікації на  6 годин / 0,2 ЄКТС.

Для участі в Семінарі просимо обов’язково зареєструватися за покликанням:

https://forms.gle/T3YBKt4SVpffbqaY6   до 14:00 7 грудня 2023 року. Інструкцію для підключення та код доступу для участі у відео-зустрічі буде надіслано на особистий

Е-mail зареєстрованих 7 грудня 2023 року.

            Довідки за телефонами: 0975224401 – Єрмолова Валентина Михайлівна.

 

З повагою 


 
Президент ОАУ,                                                                                       

Голова Комісії НОК України з

олімпійської   освіти   та   культури                          М.М. Булатова

 

 

 

 

 

понеділок, 20 листопада 2023 р.

Про підвищення кваліфікації учителів фізичної культури сьомих пілотних класів


08-09 листопада 2023 року у Тернопільському ОКІППО відбулося підвищення кваліфікації учителів  фізичної культури  (освітня галузь «Фізична культура),  які реалізують інноваційний освітній проєкт всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти», за програмою «Професійна діяльність учителя фізичної культури із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти у 7-их пілотних класах НУШ». Підвищували свою кваліфікацію 11 педагогів з восьми закладів загальної середньої освіти області.

08 листопада упродовж дня в очному режимі учителі вдало поєднували науково-теоретичну і практичну частини. Єднак Г.М., методист відділу методики навчальних  предметів природничо-математичного циклу, технологій та фізичної культури  запропонувала педагогам розглянути  питання уроку нової фізичної  культури і засоби реалізації інноваційних педагогічних технологій,  звернула увагу на  диджиталізацію освітнього процесу, а відтак потрібно розвивати нові медіаосвітні компетентності та застосовувати їх у повсякденній вчительській діяльності, щоб бути зрозумілим для покоління, яке звикло до диджиталізації. Цікаво та нестандартно провели урок-квест з використанням QR-кодів, адже завдання уроку було переведено в цифрову форму, опанували особливості роботи з шифратором, дізналися як забезпечити на уроці фізичної культури сприятливі умови для дітей з ООП врахувавши їх індивідуальні потреби, можливості, здібності та інтереси, провели тренінг з надання домедичної допомоги та продемонстрували  власні руханки, які  використовують з учнями у підготовчій частині уроку фізичної культури.

09 листопада роботу було продовжено на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet у онлайн-режимі задля реалізації модуля «Організація освітнього процесу у рамках циклу базового предметного навчання за Державним стандартом базової середньої освіти (освітня галузь «Фізична культура»). Учителі фізичної культури мали змогу дізнатися про сучасний дизайн уроку, концептуальні підходи до формування змісту і структури уроку,  реалізацію програмних  вимог та оцінювання навчальних досягнень учнів.

На завершення роботи учителі узяли участь у роботі круглого столу «Технології, які застосовуються в НУШ: шляхи досягнення очікуваних результатів навчання фізичної культури в НУШ та формування ціннісних орієнтирів у здобувачів освіти»

 

понеділок, 23 жовтня 2023 р.

«Фізична підготовленість учнівської молоді: сучасний стан і виклики» ІІ засідання проблемної групи учителів фізичної культури

 

18 жовтня 2023 року у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти, на платформі онлайн-сервісу Google Meet, проведено засідання проблемної групи учителів фізичної культури «Фізична підготовленість учнівської молоді: сучасний стан і виклики»

Метою заходу є  ознайомлення  учителів зі способами визначення та аналізу рівня фізичної підготовленості учнів, різноманітними педагогічними методами і засобами, що впливають на фізичну підготовку здобувача освіти; сприяти оволодінню методами самоконтролю за фізичним станом та способами самостійного впливу на організм, прийомами, які стимулюють  інтерес та мотивацію учнів.

Галина Єднак, методист відділу методики навчальних предметів природничо-математичного циклу, технологій та фізичної культури проаналізувала сучасний стан фізичної підготовленості  учнів закладів загальної середньої освіти області, звернула увагу учителів до вимог рівня фізичної підготовленості  у їх професійній діяльності і підвищення фізичної підготовленості учнів 5-6 класів НУШ і старшого шкільного віку засобами сучасних варіативних модулів.

Ольга Данелюк, учитель фізичної культури  (Скалатська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів)  окреслила соціальну значущість і роль рухливих ігор у фізичній підготовленості учнів  та їх мотиваційні пріоритети щодо вибору рухової активності.

Учитель фізичної культури Віталій Терлецький, (НВК «Довжанківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад») поділився практичним досвідом роботи щодо основ самоконтролю фізичного стану під час занять руховою активністю та ведення  листа контролю фізичної підготовленості і оцінки динаміки фізичного розвитку учнів.

Учителі активно обмінювались думками від отриманої інформації, висловили вдячність за цікавий змістовний матеріал.пʼятницю, 25 серпня 2023 р.

Про переліки навчальної літератури та навчальних програм у 2023/2024 навчальному році

 

Департаменти (управління) освіти

 і науки обласних та Київської міської

 державних (військових) адміністрацій 

Заклади післядипломної педагогічної освіти

 Заклади дошкільної та загальної середньої освіти 

Про переліки навчальної літератури та 

навчальних програм, рекомендованих 

Міністерством освіти і науки України

 для використання в освітньому процесі 

закладів освіти у 2023/2024 навчальному році

З метою упорядкування літератури, що рекомендується для використання в закладах освіти, Міністерство освіти і науки України надає переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2023/2024 навчальному році (далі – Переліки):

 у закладах дошкільної освіти (https://goo.gl/17YmaJ); 

 у початкових класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою (https://goo.gl/Zgfw1C); 

 у 5-11 класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою (https://goo.gl/93BNko);

 у закладах загальної середньої освіти, де є класи (групи) з навчанням мовами національних меншин (https://bit.ly/2Wn1Goi);

 у закладах загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами (https://bit.ly/2InbGsO); з психології та педагогіки (https://bit.ly/3mtWtu9).

У Переліках для окремих підручників та посібників, які можуть використовуватися в освітньому процесі, зазначено декілька років надання висновку про гриф у зв’язку з зміною його строку дії або розгляду оновленого видання. Крім того, відповідно до статті 54, педагогічні працівники, зокрема, мають право на академічну свободу, включаючи свободу викладання, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі. Разом з тим, під час добору навчальної літератури для використання в освітньому процесі у новому навчальному році педагогічним працівникам слід ураховувати, що до деяких навчальних програм останнім часом було внесено зміни та доповнення, що, відповідно, не відображено в підручниках та посібниках попередніх років. З огляду на зазначене, рекомендуємо для викладання певних тем використовувати матеріали електронних версій підручників або інші додаткові матеріали. Привертаємо увагу, що за результатами розгляду комісій Переліки постійно доповнюватимуться новими назвами, оновлюватимуться з урахуванням строку дії грифа, наданих навчальній літературі та навчальним програмам Міністерством освіти і науки України. Переліки є доступними для ознайомлення в режимі онлайн (https://imzo.gov.ua/kataloh-nadannia-hryfiv/).

 Заступник Міністра                                             Андрій СТАШКІВ

четвер, 24 серпня 2023 р.

До уваги учителів пілотних закладів загальної середньої освіти! Модельна навчальна програма "Фізична культура. 7-9 класи" для закладів загальної середньої освіти


Для учителів пілотних закладів освіти області!


 Покликання на сайт МОН України де розміщені модельні програми

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku

 Покликання на модельну навчальну програму 

 Модельна навчальна програма «Фізична культура. 7-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Баженков Є. В., Коломоєць Г. А., Боляк А. А., Дутчак М. В., Дніпров О. С., Бідний М. В., Ребрина А. А., Деревянко В. В., Малечко Т. А., Омельяненко І. О., Волкова І. В., Педан О. С. та інші)

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2023/Model.navch.prohr.5-9.klas/Fiz.kult.2023/Fiz.kult.7-9.kl.Bazhenkov.ta.in.24.08.2023.pdf

Fiz.kult.7-9.kl.Bazhenkov.ta.in.24.08.2023.pdf (mon.gov.ua)   


понеділок, 21 серпня 2023 р.

Про проведення Всеукраїнського семінару-практикуму «Спорт заради розвитку»

                        Шановні колеги! 

Прошу зареєструватись та взяти участь у Всеукраїнському  семінарі-практикумі 

«Спорт заради розвитку»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248 25 13 E-mail: info@imzo.gov.ua, https://imzo.gov.ua, код ЄДРПОУ 39736985

 На                                   від                         

№21/08-1318 від 14.08.2023

 

Керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

Керівникам закладів загальної середньої освіти

Керівникам закладів післядипломної педагогічної освіти

 

Про проведення Всеукраїнського

семінару-практикуму «Спорт заради розвитку»

в рамках Всеукраїнського проєкту «Єдина Україна»

             Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» інформує, що 29 серпня 2023 року о 14:00 відбудеться в онлайновому форматі Всеукраїнський семінар-практикум «Спорт заради розвитку» в рамках Всеукраїнського проєкту «Єдина Україна».

Організаторами заходу є: ГО Українська федерація «Спорт заради розвитку» за підтримки Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

До участі запрошуємо представників управлінь (відділів) освіти, закладів післядипломної педагогічної освіти, центрів професійного розвитку педагогічних працівників, вчителів фізичної культури, викладачів фізичного виховання закладів освіти та всіх зацікавлених осіб.

Реєстрація учасників до 28 серпня 2023 року за покликанням: https://forms.gle/9hmb3NZzmGFBCy2r8 За день до початку семінару на вказані при реєстрації електронні адреси прийде покликанням на онлайн підключення.

Програмою заходу передбачено:

етапи навчання та реєстрація вчителів у Всеукраїнському проєкті «Єдина Україна»;

проведення фестивалів «Назустріч Успіху», які будуть відбуватись у вересні – жовтні у 14 областях України;

 презентація нових варіативних модулів «Цікава фізкультура» для 5-6 класів та «Спорт заради розвитку» для 7-9 класів ЗЗСО;

презентація нового інвентаря та інтерактивних тренінгових вправ для надання психологічної підтримки та допомоги дітям;

анонсування Національного проєкту «Цікава Фізкультура-2.0 Перезавантаження»;

анонсування розіграшу комплекту інвентаря «Цікава фізкультура» для всіх зареєстрованих закладів освіти.

Участь у заході безоплатна. Кожен зареєстрований педагог отримає електронний сертифікат та електронний посібник «Цікава фізкультура в закладах загальної середньої освіти».

Просимо проінформувати заклади освіти про зазначений захід.  Довідки за телефонами:

+38(099) 059-37-71 Олексій Анатолійович Качан;

+38(097) 842-32-67 – Галина Анатоліївна Коломоєць

 ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 21/08-1318 від 14.08.2023

ЗАВАЛЕВСЬКИЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 14.08.2023 16:46 248197DDFAB977E5040000002A66DA00D379B003

 Т. в. о. директор                                      Юрій ЗАВАЛЕВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

248-21-79 Галина БУЯНОВА

неділю, 20 серпня 2023 р.

Перелік нормативних документів для використання учителю фізичної культури


 

1.      Наказ  № 521 від 01.06.2010  «Про затвердження Правил безпеки під час проведення   занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0651-10#Text

2.      Наказ № 2205 від 25.09.2020 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text

3. Наказ МОЗ України № 1371  від 01.08.2022 р внесено зміни до Санітарного регламенту «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0932-22#Text;

3.              Наказ МОН України № 659  від 16.05.2019 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу»; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0612-19#n4

4.              Інструкція з охорони праці для вчителя фізкультури; https://osvita-docs.com/node/410

6. Наказ № 563 від 01.08.2001 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах Наказ № 563 від 01.08.2001»;  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0969-01#Text

7. Закон України «Про освіту» №2145-VIII від 05.09.2017;  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

8. Постанова  від 30 вересня 2020 р. № 898 «Державний стандарт базової середньої освіти» Додатки 21-22 до  освітньої галузі «Фізична культура»;

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898


9. Комітетські слухання «Освітні втрати й освітні розриви на рівні загальної середньої освіти: вимірювання та механізми подолання». https://www.rada.gov.ua/preview/anonsy_podij/235094.html