четвер, 6 серпня 2020 р.

Положення про "Олімпійський тиждень" та "Олімпійський урок"

Положення
про "Олімпійський тиждень" та "Олімпійський урок"
Лист Національного олімпійського  комітету
від 09.07.2020р. №408-НК

 Додаток

до Постанови Виконкому НОК України
від 03 вересня 2018 року №49

 

Положення про Олімпійський тиждень

(проведення заходів на спортивних майданчиках, стадіонах, в школах)

1. Загальні положення

1.1.         Олімпійський тиждень (далі - Захід) - це всеукраїнський спортивно- видовищний захід, спрямований на популяризацію спорту, здорового способу життя та розвиток олімпійського руху в Україні.

1.2.         Організатором проведення Олімпійського тижня виступає Громадська організація «Національний олімпійський комітет України» (далі - НОК України) за Міністерства молоді та спорту України, Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України (далі - Організатори).

1.3.         Для організації та проведення Заходу Організатори мають право залучати інших суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб), здійснюючи при цьому загальний нагляд за проведенням Заходу. Такі суб'єкти господарювання можуть залучатися як для організації та проведення Заходу в цілому (генеральний підрядник для надання послуг з організації та проведення Заходу), так і для організації та проведення окремих його частин (підрядники для постачання окремих товарів та послуг, необхідних для проведення Заходу). В разі залучення Організаторами суб'єкта господарювання для організації та проведення Заходу в цілому такий генеральний підрядник має право залучати інших суб'єктів господарювання (субпідрядників) для постачання окремих товарів та послуг, необхідних для проведення Заходу, залишаючись відповідальним перед Організаторами за результат їхньої роботи.

1.4.         Проведення Заходу в регіонах організовують регіональні відділення НОК України у тісній співпраці з Київською міською, обласними державними адміністраціями, їх відповідними структурними підрозділами, органами місцевої влади, федераціями з олімпійських видів спорту, ФСТ та відомствами, регіональними центрами фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», «Інваспорт» тощо.

1.5.         Правове регулювання проведення Олімпійського тижня здійснюється відповідно до чинного законодавства України, Статуту НОК України та цього Положення.

2. Мета та завдання

2.1.         Мета Олімпійського тижня: поширення ідей олімпізму, розвиток олімпійського руху в Україні, популяризація здорового способу життя.

2.2.         Завдання:

2.2.1          активізація фізкультурно-масової роботи в регіонах України;

2.2.2         залучення широких верств населення до занять спортом;

2.2.3          формування у дітей та молоді мотивацій до здорового способу життя;

2.2.4          виховання дітей та підлітків на гуманістичних ідеалах олімпізму.

3. Форми проведення

3.1.         Захід може мати різні форми проведення:

3.1.1.         різноманітні спортивні активності, пов'язані з розвитком і популяризацією олімпійських видів спорту в місцях масового відпочинку громадян, стадіонах, спортивних майданчиках баз, таборів, закладів середньої загальної освіти, закладів вищої освіти, спортивних об'єктів тощо.

3.1.2.         майстер-класи, бесіди, семінари, конкурси, вікторини, показові виступи у форматі живого спілкування та у режимі онлайн з використанням сучасних технічних засобів та програмних продуктів.

3.2.         Форми проведення Заходу обираються Організаторами з урахуванням відсутності чи встановлення в країні карантину, або інших обмежувальних заходів щодо проведення масових зібрань та обрання місць для їх проведення:

3.2.1.           При відсутності обмежень - відповідно до пунктів 3.1.1. та 3.1.2.

3.2.2.        При встановленні карантину, або інших обмежувальних заходів - різноманітні вікторини, конкурси, естафети, зустрічі у режимі онлайн з використанням сучасних технічних засобів і програмних продуктів та у форматі живого спілкування відповідно до норм, встановлених Урядом країни та місцевою владою, на час їх проведення.

4. Час і місце проведення

4.1.         Олімпійський тиждень проводиться щорічно, як правило, у вересні-жовтні, починаючи з дня проведення Всеукраїнського олімпійського уроку.

4.2.         З метою збереження здоров'я учасників, місце проведення та кількість учасників кожного окремого заходу повинні бути відповідними до норм, встановлених урядом країни та місцевою владою, на час їх проведення.

4.3.         Проведення Олімпійського тижня у інші терміни обов'язково погоджується регіональним відділенням з НОК України.

4.4.         Місцями проведення Олімпійського тижня можуть бути: місця відпочинку та оздоровлення громадян, бази відпочинку, табори (пришкільні, оздоровчі, спортивні), заклади освіти тощо.

4.5.         Дата старту та період проведення Заходу по всій Україні визначаються з урахуванням можливостей щодо його проведення:

5. Логотип

5.1.         Олімпійський тиждень може мати логотип Заходу.

5.2.         Логотип використовується під час анонсування, рекламування та проведення заходу.

6. Умови і порядок проведення

6.1.         Для забезпечення проведення Заходу Організатори (або особи, залучені Організаторами відповідно до п. 1.3 цього Положення) в період його підготовки проводять роботу щодо:

6.1.1.                        виготовлення поліграфічної продукції, сувенірної продукції та атрибутики для проведення Заходу, а також щодо її розповсюдження;

6.1.2.                        залучення до участі в Заході представників органів державної влади, фахівців сфери фізичної культури та спорту, зокрема: олімпійських чемпіонів, призерів олімпійських ігор, провідних спортсменів та тренерів, учнів та студентів навчальних закладів, представників спортивних федерацій та інших установ та організацій;

6.1.3.                        оголошення (в разі потреби) конкурсів та вікторин, умови яких затверджуються окремо.

6.2.         Практичне організаційне навантаження щодо проведення Олімпійського тижня в регіонах покладається на регіональні відділення НОК України, які здійснюють роботу стосовно залучення до участі в Заході представників органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, фахівців сфери фізичної культури та спорту, зокрема: олімпійських чемпіонів, призерів олімпійських ігор, провідних спортсменів та тренерів, учнів та студентів навчальних закладів, представників спортивних федерацій та інших установ та організацій

6.3.         На всіх заходах Олімпійського тижня повинні бути присутні представники НОК України або регіонального відділення.

6.4.         Проведення в межах Олімпійського тижня спортивних активностей здійснюється за умови дотримання вимог чинного законодавства України з питань охорони праці та техніки безпеки.

6.5.         Проведення Олімпійського тижня може супроводжуватись виступами художньої самодіяльності, іншими заходами, спрямованими на популяризацію здорового способу життя, поширення ідей олімпізму, розвиток олімпійського руху.

7. Обов'язки учасників

7.1.         Учасники Заходу повинні дотримуватись порядку та умов щодо його проведення.

7.2.         У випадку порушення учасником Заходу порядку та умов його проведення, він може бути відстороненим від подальшої участі у Заході.

8. Заходи безпеки

8.1. Заходи безпеки під час проведення Олімпійського тижня забезпечуються у порядку, визначеному чинним Законодавством України.

9. Звітування

9.1. Регіональні відділення НОК України звітують перед НОК України щодо проведення Олімпійського тижня в регіоні до 01 листопада поточного року за формою, що додається (додаток 1 до Положення).

10. Висвітлення у ЗМІ

10.1.Олімпійський тиждень широко анонсується та висвітлюється в ЗМІ.

Ю.2.НОК України, регіональні відділення НОК України забезпечують вільний доступ всім представникам ЗМІ на захід.

10.3.Регіональні відділення НОК України надсилають інформацію для розміщення на сайті НОК України щодо проведення заходів Олімпійського тижня не пізніше 2-х днів після їх проведення.

10.4.3а результатами Олімпійського тижня можуть готуватись окремі телепередачі та радіопередачі, розміщуватись відповідні статті у друкованих виданнях та на вебсторінках в мережі Інтернет.

11. Фінансування

11.1 .Витрати на проведення Олімпійського тижня здійснюються за рахунок коштів НОК України та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

12. Заключні положення

12.1 .Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені не пізніше ніж за 1 місяць до дати проведення Заходу.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 
Додаток З

до постанови Виконкому НОК України

Положення про Всеукраїнський олімпійський урок

Всеукраїнський олімпійський урок було започатковано у 2005 році за ініціативи Громадської організації «Національний олімпійський комітет України» та за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України.

1. Загальні положення

1.1.    Всеукраїнський олімпійський урок (далі - Захід) - це спортивно-виховний захід, який має різні види та форми і проводиться в загальноосвітніх навчальних закладах, позашкільних навчальних закладах, інших навчальних закладах, на центральних майданах міст і селищ на всій території України.

1.2.    Організаторами проведення Заходу є Громадська організація «Національний олімпійський комітет України» (далі - НОК України), Міністерство молоді та спорту України та Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України (далі - Організатори).

1.3.    Для організації та проведення Заходу Організатори мають право залучати інших суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб), здійснюючи при цьому загальний нагляд за проведенням Заходу. Такі суб'єкти господарювання можуть залучатися як для організації та проведення Заходу в цілому (генеральний підрядник для надання послуг з організації та проведення Заходу), так і для організації та проведення окремих його частин (підрядники для постачання окремих товарів та послуг, необхідних для проведення Заходу). В разі залучення Організаторами суб'єкта господарювання для організації та проведення Заходу в цілому такий генеральний підрядник має право залучати інших суб'єктів господарювання (субпідрядників) для постачання окремих товарів та послуг, необхідних для проведення Заходу, залишаючись відповідальним перед Організаторами за результат їхньої роботи.

1.4.    Захід проводиться один раз на рік, як правило, напередодні Дня фізичної культури і спорту та з нагоди Європейського тижня спорту в України.

1.5.    Основна мета Заходу - навчання та виховання учнів під знаком ідей і принципів олімпізму, формування в них навичок і культури здорового способу життя, залучення їх до активних занять фізичною культурою та спортом.

1.6.    Правове регулювання проведення Заходу здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Положення.

1.7.    При проведенні Заходу не допускається використання прапорів, гасел, знаків, символік тощо, які мають ознаки політичних партій, різних рухів та організацій громадян, які не мають спортивної спрямованості. Не допускається будь-яка політична агітація та пропаганда.

2. Мета та завдання

2.1.     Мета Заходу - пропаганда здорового способу життя, поширення ідей олімпізму, розвиток олімпійського руху в Україні шляхом залучення якомога більшої кількості дітей, юнацтва та молоді до занять спортом.

2.2.     Основні навчальні завдання:

2.2.1      сформувати свідоме ставлення учнів до необхідності регулярних занять фізичною культурою та спортом;

2.2.2      збагатити знання учнів стосовно олімпійських видів спорту, історії Олімпійських ігор, видатних спортсменів;

2.2.3      сформувати уявлення учнів про олімпійський рух у світі та, зокрема, в Україні.

2.3.     Основні пізнавальні завдання:

2.3.1      розвивати пізнавальний інтерес до фізичної культури, спорту та олімпійського руху;

2.3.2      створити засобами фізичної культури та спорту творчу атмосферу;

2.3.3      пробудити в учнів бажання розвиватися та удосконалювати свої здібності.

2.4.     Основні виховні завдання:

2.4.1      сформувати позитивне ставлення та стійкий інтерес до фізичної культури, спорту, олімпійського руху та здорового способу життя;

2.4.2      сприяти вихованню почуття патріотизму, гордості за успіхи українських спортсменів, які гідно представляють нашу державу на міжнародних змаганнях найвищих рівнів;

2.4.3      сприяти поширенню ідей гуманізму.

3. Форми проведення

Всеукраїнський олімпійський урок може проводитись у теоретичній та практичній формах.

3.1.     Теоретична форма Заходу може проводитись у вигляді: вікторин, диспутів, конференцій, усних журналів, запитань-відповідей, зустрічей з видатними спортсменами, тренерами та діячами фізичної культури і спорту як у форматі живого спілкування та у режимі онлайн з використанням сучасних технічних засобів та програмних продуктів.

3.2.     Практична форма Заходу може проводитись у вигляді: міні-турнірів, естафет, показових виступів вихованців спортивних шкіл та секцій, тренувань, які проводять видатні спортсмени та тренери, а також олімпійських ритуалів.

3.3.     З метою збереження здоров'я учасників, місце проведення та кількість учасників кожного окремого заходу повинні бути відповідними до норм, встановлених урядом країни та місцевою владою, на час їх проведення.

3.4.     Форми проведення Заходу обираються Організаторами з урахуванням відсутності чи встановлення в країні карантину, або інших обмежувальних заходів щодо проведення масових зібрань та обрання місць для їх проведення:

3.4.1. При відсутності обмежень - відповідно до пунктів 3.1. та 3.2.

3.4.2. При встановленні карантину, або інших обмежувальних заходів - різноманітні вікторини, конкурси, естафети, зустрічі у режимі онлайн з використанням сучасних технічних засобів і програмних продуктів та у форматі живого спілкування відповідно до норм, встановлених Урядом країни та місцевою владою, на час їх проведення.

4. Місце та види проведення

4.1.     Дата старту та період проведення Заходу по всій Україні визначаються з урахуванням можливостей щодо його проведення:

4.1.1.           При відсутності обмежень - відповідно до пунктів 3.1. та 3.2.

4.1.2.           При встановленні карантину, або інших обмежувальних заходів - різноманітні вікторини, конкурси, естафети, зустрічі у режимі онлайн з використанням сучасних технічних засобів і програмних продуктів та у форматі живого спілкування відповідно до норм, встановлених урядом країни та місцевою владою, на час їх проведення.

4.2.     З метою збереження здоров'я учасників, місце проведення та кількість учасників кожного окремого заходу при живому спілкуванні повинні бути відповідними до норм, встановлених урядом країни та місцевою владою, на час їх проведення.

4.3. Залежно від місця проведення, Захід може мати різні види.

4.3.1. Відкритий урок з фізичної культури - проводиться за підтримки регіональних відділень НОК України та структурних підрозділів з питань фізичної культури та спорту у загальноосвітніх навчальних закладах за участю Олімпійських чемпіонів, призерів Олімпійських ігор, відомих спортсменів, тренерів, випускників навчального закладу, що мають спортивні досягнення, педагогічного колективу навчального закладу та інших запрошених. Реалізуючи навчальні, пізнавальні та виховні завдання, вчитель самостійно обирає форми та методичні прийоми роботи на уроці: виконання учнями фізичних вправ з олімпійських видів спорту, проведення змагань, естафет, конкурсів на краще знання олімпізму (основна форма уроку).

4.3.2. Відкритий олімпійський урок у регіоні - проводиться регіональними відділеннями НОК України разом зі структурними підрозділами Мінмолодьспорту, Міністерства освіти і науки України на центральних площах міст, селищ, сіл, об'єктах спортивної інфраструктури, в закладах загальної середньої освіти, закладах вищої освіти тощо за погодженням з органами місцевого самоврядування, із залученням учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців ДЮСШ, спортсменів, представників спортивної громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування. Під час Відкритого олімпійського уроку у регіоні уповноваженим представником може зачитуватись звернення президента НОК України, керівників центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту. Проведення Відкритого олімпійського уроку може супроводжуватись виступами артистів та художньої самодіяльності,

спортивними змаганнями, іншими заходами, направленими на популяризацію здорового способу життя та поширення ідей олімпізму.

4.3.3. Центральний захід Всеукраїнського олімпійського уроку - проводиться Організаторами за погодженням з Київською міською державною адміністрацією у м. Києві.

4.4. У Всеукраїнському олімпійському уроці беруть участь учні закладів загальної середньої освіти, вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, федерації з олімпійських видів спорту, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивні клуби, олімпійські чемпіони, призери олімпійських ігор, діючі спортсмени, ветерани спорту, тренери, спортивні фахівці, інші суб'єкти сфери фізичної культури і спорту, будь-які особи, незалежно від віку, раси, статі, національності та громадянства.

5. Умови і порядок підготовки та проведення

5.1.     Для забезпечення проведення Заходу Організатори (або особи, залучені Організаторами відповідно до п. 1.3 цього Положення) в період його підготовки проводять роботу щодо:

5.1.1          визначення тематики Заходу,

5.1.2          виготовлення поліграфічної продукції, сувенірної продукції та атрибутики для проведення Заходу, а також щодо її розповсюдження

5.1.3          розробки сценарію проведення центрального Заходу у м. Києві;

5.1.4          організації старту Заходу та його анонсування

5.1.5          залучення до участі в Заході представників органів державної влади, фахівців сфери фізичної культури та спорту, зокрема: олімпійських чемпіонів, призерів олімпійських ігор, провідних спортсменів та тренерів, учнів та студентів навчальних закладів, представників спортивних федерацій та інших установ та організацій;

5.1.6          оголошення (в разі потреби) конкурсів та вікторин, умови яких затверджуються окремо;

5.1.7          висвітлення Заоду.

5.2.     Регіональні відділення НОК України, відповідні структурні підрозділи Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України та Міністерства молоді та спорту проводять роботу щодо:

5.2.1      складання плану підготовки та проведення Заходу в регіоні;

5.2.2      залучення до участі в Заході представників органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, фахівців сфери фізичної культури та спорту, зокрема: олімпійських чемпіонів, призерів олімпійських ігор, провідних спортсменів та тренерів, учнів та студентів навчальних закладів, представників спортивних федерацій та інших установ та організацій;

5.2.3      оголошення (в разі потреби) конкурсів та вікторин, умови яких затверджуються окремо.

6. Логотип

6.1. Всеукраїнський олімпійський урок може мати офіційний логотип, який використовується при анонсуванні та офіційній рекламі заходу.

7. Обов'язки учасників

7.1.     Учасники Заходу повинні дотримуватись порядку та умов щодо його проведення.

7.2.     У випадку порушення учасником Заходу порядку та умов його проведення, він може бути відстороненим від подальшої участі у Заході.

8. Заходи безпеки

8.1. Заходи безпеки під час проведення Заходу забезпечуються у порядку, визначеному чинним Законодавством України.

9. Звітування

9.1. Регіональні відділення НОК України звітують перед НОК України щодо проведення Всеукраїнського олімпійського уроку в регіоні до 20 жовтня поточного року за встановленою формою, що додається (додаток 1 до Положення).

10. Висвітлення у ЗМІ

10.1 .Всеукраїнський олімпійський урок широко анонсується та висвітлюється в

ЗМІ.

10.2.                        НОК     України, регіональні відділення НОК України та структурні підрозділи Міністерства освіти і науки України та Міністерства молоді та спорту запрошують представників ЗМІ брати активну участь у висвітленні Заходу.

10.3.                     НОК          України, Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України, Міністерство молоді та спорту в офіційних прсс-релізах розповсюджують інформацію про Всеукраїнський олімпійський урок, його історію та статистичні дані.

10.4.               По                     завершенню Заходу готуються окремі теле- та радіопередачі про перебіг подій, яскраві моменти та творчий підхід організаторів до реалізації мети зазначеного заходу.

11. Фінансування

11.1.Захід фінансується за рахунок коштів НОК України та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

12. Заключні положення

12.1.Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені не пізніше ніж за 1 місяць до дати проведення Всеукраїнського олімпійського уроку.

/

/

 


 


 


 


 


 


 
Немає коментарів:

Дописати коментар