середа, 20 травня 2020 р.

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури в умовах дистанційного навчання


Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються орієнтовні навчальні нормативи передбачені навчальною програмою та нормативи запропоновані у кожному модулі по роках вивчення. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування.
З огляду на те, що освітній процес з фізичної культури  був організований в умовах дистанційного навчання шляхом використання різних засобів обміну інформацією, рекомендуємо,  здійснити оцінювання навчальних досягнень учнів/учениць на уроках фізичної культури за такими видами діяльності:
- засвоєння техніки виконання фізичної вправи;
- виконання навчального нормативу в домашніх умовах;
- засвоєння теоретико-методичних знань (тестові запитання з вивчених  модулів) за наявності технічної можливості в обраній дистанційній платформі.
Тематичне оцінювання  за модулі «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол» тощо, здійснити на підставі поточних оцінок та прийнятих навчальних нормативів до 12 березня 2020 року, а також на засвоєння теоретико-методичних знань  у формі тестів до закінчення вивчення модуля згідно календарно-тематичного планування.
Тематичне оцінювання за модуль «Легка атлетика» можна здійснити на підставі: тестових запитань, поточних оцінок (за умови, якщо учні під час карантину виконували завдання задане учителем, то відповідні результати також слід врахувати) та виконання тестової вправи в домашніх умовах. До прикладу: стрибок в довжину з місця.
Семестрове оцінювання здійснюється на основі тематичного оцінювання.
Річне оцінювання виставляється з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року.
Учні/учениці, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої медичної групи, оцінюються за теоретико-методичні знання, техніку виконання вправ, складання відповідних нормативів, які їм не протипоказані.
Учні/учениці, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи не оцінюються.
При оцінюванні навчальних досягнень учнів/учениць з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення протягом навчального року; ступінь активності участь у спортивних змаганнях усіх рівнів. На основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів.
На думку учителя, обсяг навчальних  нормативів, що виносились на підсумковий контроль, може бути скорочено на користь урокам з розвитку фізичних якостей.
Невиконання нормативів з причин, незалежних від учня/учениці,   пропуски занять з поважних причин, не є підставою для зниження підсумкової оцінки успішності.

Немає коментарів:

Дописати коментар