вівторок, 12 січня 2021 р.

Організація освітнього процесу з фізичної культури в умовах дистанційного навчання. Методичні рекомендації

 

У зв’язку з переведенням освітнього процесу  в умови дистанційного (змішаного) навчання, а також враховуючи специфіку предмету «Фізична культура» рекомендуємо:

Використовувати інформацію з урахуванням вікових і психологічних особливостей учнів, давати посильний обсяг завдань на короткий термін аби сприяти внутрішній мотивації школяра до занять фізичними вправами. Завдання зробити максимально доступним, цікавим, наочними і таким, що стимулюватиме до розширення знань.

Проводити онлайн - інструктажі  з питань дотримання учнями правил безпеки, гігієни та самоконтролю за частотою сердечних скорочень під час виконання фізичних вправ у домашніх умовах

Проводити онлайн заняття та укладати індивідуальні програми для самостійних занять учнів зі строгим дозуванням навантаження, врахуванням віку школяра, фізичної підготовленості та контролем ЧСС.

Запропонувати учням використовувати нестандартне обладнання для занять в домашніх умовах.

Забезпечити зворотній зв’язок з учнями та батьками.

Внести зміни у календарно-тематичне планування щодо зменшення обсягу уроків, які виносились для підсумкового контролю (контрольні нормативи) під час  очного  навчання, на користь уроків з розвитку фізичних якостей учнів, техніки виконання вправ, ознайомлення з історією розвитку видів спорту чи  вивчення правил змагань тощо. Записи уроків у класних журналах здійснювати  із внесеними вже корективами  у календарно-тематичному плануванні.

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів здійснити з урахуванням поточних, орієнтовних контрольних нормативів виставлених до початку дистанційного навчання, та  оцінок, отриманих учнями під час дистанційного навчання.

За неможливості оцінити фізичну підготовленість школярів під час дистанційного навчання, рекомендуємо оцінити засвоєння теоретичних  знань у формі тестових завдань (з вивчених  модулів) за наявності технічної можливості на обраній освітянській  платформі чи скористатись готовими тестами  https://fizra2020.blogspot.com/

Для учнів, які не можуть взяти участь в опитуванні у формі тестів  з поважних причин (стан здоров'я, відсутність доступу до мережі Інтернет, або відсутність технічних засобів навчання) використати телефонний зв’язок, який може слугувати для взаємодії вчителя і учня.

Дистанційне навчання здійснюється відповідно до освітньої програми та має забезпечувати виконання суб'єктами дистанційного навчання державних стандартів освіти.

Орієнтовні завдання уроку з фізичної культури для виконання в домашніх умовах на дистанційній формі навчання. 

(Онлайн матеріали використані із Інтернет ресурсів)  


№ уроку

Назва модуля

Завдання уроку

 

1

Футбол

1.     Історія виникнення.  Основні правила командної гри. Презентація ТУТ   https://svitppt.com.ua/fizichna-kategoriya/istoriya-futbolu-v-ukraini.html

 

2.     Виконати комплекс  загальнорозвивальних  вправ. Відео  ТУТ  http://youtube.com/watch?v=LF1hsGsYYH4  

 

3.     Виконати техніку  ведення та  зупинки м’яча. Вправу повторити 3 рази. Відео ТУТ    https://www.youtube.com/watch?v=phhtiwjHsKc

 

2

Футбол

1.    Виконати руханку ТУТ   http://youtube.com/watch?v=fitJie07Ybk

 

2.    Виконати техніку передачі та прийому м’яча внутрішньою стороною стопи. Відео  ТУТ   http://youtube.com/watch?v=JKt8L24rpPw   

 

3.    Ознайомитись з ТОП - 10 видатних українських футболістів. Інформація ТУТ   http://youtube.com/watch?v=TbEwwAfodtk

 

3

Футбол

1.     Ознайомитись з Правилами гри в футбол. Інформація ТУТ   https://sisites.google.com/site/footballnvk17ua/home/pravila-gri-u-futbol

 

2.     Виконати розминку. Відео ТУТ  http://youtube.com/watch?v=JKt8L24rpPw   

 

3.     Виконати 14 вправ  на розвиток техніки володіння м’ячом. Відео ТУТ    http://youtube.com/watch?v=S7bObc_0kIE

 

Немає коментарів:

Дописати коментар