середа, 20 травня 2020 р.

Методичні рекомендації щодо оформлення шкільної документації з фізичної культури, зокрема заповнення класних журналів.


У зв’язку з переведенням освітнього процесу  в умови дистанційного навчання, а також враховуючи специфіку предмету «Фізична культура» рекомендуємо:
1.  Внести зміни у календарно-тематичне планування щодо зменшення обсягу уроків, які виносились для підсумкового контролю на розвиток фізичних якостей учнів, на користь уроків з розвитку фізичних якостей учнів, техніки виконання вправ, ознайомлення з історією розвитку видів спорту тощо.
2.  Відведені уроки для підсумкового контролю на розвиток фізичних якостей учнів під час дистанційного навчання, замінити на оцінювання теоретико-методичних знань у формі тестових завдань, тим самим здійснити тематичне оцінювання за вже вивчені модулі (спортивні ігри) та які передбачені до вивчення календарно-тематичним плануванням (легка атлетика). У графі «Зміст уроку» записуємо: «Оцінювання теоретико-методичних знань у формі тестових завдань» з подальшим виставленням оцінок у журнал.
Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ мають бути спрямовані на підвищення рухового режиму у вільний час, досягнення рекреаційно-оздоровчого ефекту.
У графі «Завдання додому» стисло записати його зміст і дозування навантаження із врахуванням віку та статі школяра.
До прикладу:
Виконати: комплекс  загально-розвивальних вправ для постави; присідання на двох ногах: хл. 2х15р; дівч. 2х10р.; піднімання тулуба в сід: хл.45 сек.
дівч. 30 сек.; вправи на  розвиток координації рухів тощо;
Закріпити: техніку виконання стрибка в довжину з місця; техніку ведення м’яча різними способами тощо.
Учням, які за станом здоров'я зараховані до спеціальної медичної групи з фізичної культури, при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зар. (зараховано).
У випадках, коли учні звільнені за станом здоров'я від занять з фізичної культури при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зв. (звільнений (а).
Ведення класного журналу здійснюється  учителем який  несе особисту відповідальність стан та достовірність записів.

Немає коментарів:

Дописати коментар